Για να είμαστε σίγουροι ότι παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων, δημιουργούμε Συμβουλευτικά και Εκπαιδευτικά προγράμματα πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.

Η μεθοδολογία μας αποτελείται από τέσσερα στρατηγικά βήματα:

 

 • Διάγνωση αναγκών & Διατύπωση στόχων

  Συμφωνούμε από κοινού ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης και τους στόχους θέλουμε να επιτύχουμε. Επιμένουμε στη διάγνωση με παρατήρηση, shadow meetings, field visits και επενδύουμε χρόνο για να μελετήσουμε την καθημερινότητα των εργαζομένων, τις δυσκολίες, τις προσκλήσεις της εργασίας τους και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων που προκύπτουν.

 • Σχεδιασμός Learning Journey

  Σχεδιάζουμε το Learning Journey για τους ανθρώπους που θέλουμε να ενδυναμώσουμε. Το εκπαιδευτικό πλάνο μπορεί να περιλαμβάνει εκπαίδευση σε αίθουσα, eLearning, virtual εκπαίδευση, προετοιμασία για πιστοποίηση και εξετάσεις πιστοποίησης. Ο τρόπος με τον οποίο θα συνδυαστούν όλα ή κάποια από τα παραπάνω μέσα εκπαίδευσης, καθορίζεται από το προφίλ των εκπαιδευομένων, προκειμένου να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση, με τον αποτελεσματικότερο τρόπο και στη μορφή που μπορεί να τους βοηθήσει να αφομοιώσουν καλύτερα τη νέα γνώση.

 • Παραγωγή Περιεχομένου

  Δημιουργούμε το περιεχόμενο για να υποστηρίξουμε το πλάνο εκπαίδευσης που έχει συμφωνηθεί. Η έμπειρη ομάδα συνεργατών μας μπορεί να δημιουργήσει εκείνο το περιεχόμενο που είναι κατανοητό, συνοπτικό, διαδραστικό και βιωματικό, ώστε να δίνει εφόδια για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

 • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού πλάνου

  Μετά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού πλάνου, κάνουμε την απαραίτητη αξιολόγηση για να δούμε σε τι ποσοστό έχουν καλυφθεί οι ανάγκες της επιχείρησης και τι αντίκτυπο μπορεί να έχει στους εταιρικούς στόχους που είχαν ορισθεί αρχικά

Ανεξάρτητα από το είδος της εκπαίδευσης, το θέμα της, τον τρόπο που υλοποιείται, προτιμούμε πάντα να προτείνουμε στους πελάτες μας πλήρως εξατομικευμένα προγράμματα για να είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία στην επίτευξη των εταιρικών τους στόχων!