Γιατί να μας επιλέξετε
Σχεδιάζουμε προγράμματα πλήρως προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. 
Παρέχουμε:
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες με παρατήρηση και field visits
  • Διαδραστικές και βιωματικές εκπαιδεύσεις βασισμένες στις αρχές & πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  • Μαθησιακές διαδικασίες που βοηθούν το άτομο, τις ομάδες και τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν δεξιότητες και να επιτύχουν τους στόχους τους
  • Πιστοποιήσεις προσόντων και επαγγελμάτων για καλύτερη αναγνώριση στην αγορά εργασίας

Eκπαιδευτικά Πρoγράμματα

 

Υπηρεσίες

Στην Human EMPOWER μπορούμε να προσαρμόσουμε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις εκάστοτε ανάγκες κάθε επιχείρησης, επιτρέποντας έτσι στους εκπαιδευόμενους να αφομοιώσουν γρηγορότερα τη νέα γνώση και να την εφαρμόσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα στην καθημερινότητα της εργασίας τους.

Customer Experience – Ολιστική προσέγγιση «all about…Loyalty»

 

Σε συνεργασία με την Optimal HR Group παρέχουμε την ολιστική προσέγγιση all about…Loyalty , που στόχος της είναι η δημιουργία και ενίσχυση της Πιστότητας των πελατών μέσα από εργαλεία και τεχνικές δημιουργίας Θετικής Εμπειρίας Πελάτη. Το πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε Retail αγορές όσο και σε Β2Β εταιρείες.

Talent Acquisition & Recruitment Services

 

Στόχος μας είναι να συστήσουμε τον κατάλληλο υποψήφιο, στην κατάλληλη θέση και εταιρεία, ώστε να ταιριάζει απόλυτα στην εταιρική κουλτούρα και φιλοσοφία της. Αναλαμβάνουμε θέσεις middle & high level management, όπως επίσης μπορούμε να καλύψουμε και θέσεις front office personnel για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.