Εκπαίδευση και ικανότητα χειριστών μηχανήματων – οδηγεί σε πιστοποίηση

  • Κατηγορία ΕΚΚΟ
  • Τελευταία ενημέρωση 28 Οκτωβρίου, 2020

Περιγραφή

Το πιστοποιητικό χειριστή μηχανήματος είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με τη νομοθεσία ΚΔΠ444/01 Παράρτημα Περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας, Κανονισμοί του 2001 ΙΙ παράγραφος 2.2 (Μέρος 2 του νόμου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 1974).

Ζητείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε επιτόπιους ελέγχους εργοταξίου αλλά και στην κατάθεση προσφορών στο Δημόσιο αλλά και Ιδιωτικό Τομέα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το μάθημα προορίζεται για έμπειρους ή αρχάριους χειριστές μηχανημάτων και άτομα που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για το χειρισμό, τη συντήρηση, την επιθεώρηση, την ασφάλεια, καθώς και τις διαδικασίες λειτουργίας των μηχανημάτων.

Τι θα μάθω;

  • Θέματα ασφάλειας χειριστή και μηχανήματος
  • Θέματα ασφάλειας και συντήρησης – επιθεώρησης του μηχανήματος και του εξοπλισμού του
  • Τη θέση και τη λειτουργία των οργάνων χειρισμού
  • Τις διαδικασίες εκκίνησης και τερματισμού κινητήρα
  • Την εκτέλεση βασικών διαδικασιών λειτουργίας και χειρισμού
Call For Price

Τι Περιλαμβάνεται

  • 14 ώρες
  • Εκπαίδευση δια ζώσης σε αίθουσα

Target Audience

  • Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης χειριστών μηχανημάτων με τη διεξαγωγή σεμιναρίων από έμπειρους μηχανολόγους μηχανικούς με πολυετή πείρα στο αντικείμενο.